บริษัท ไฮบริดจ์ เอ็นเนอร์จี เซฟวิ่ง จำกัด พื้นที่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง มีความชำนาญการออกแบบระบบชิลเลอร์ ทั้งระบบเปิด-ระบบปิด โดยการใช้เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์ ทำความเย็นแล้วกระจายไปยังส่วนต่างๆ ที่ต้องการ รวมไปถึงการปรับอุณหภูมิน้ำ แล้วส่งไปยังหน่วยต่างๆ เน้นการปรับอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อลดต้นทุนในการติดตั้งแอร์แบบแยกเครื่อง

ทำความเย็นด้วย Chiller รุ่นใหม่

เครื่องชิลเลอร์ (Chiller) ในปัจจุบันได้มีการออกแบบ และพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เห็นได้ชัดกว่าอดีตคือ อัตตราการกินไฟลดต่ำลงมาก ทำให้ประหยัดค่าไฟต่อเดือนได้ประมาณ 20-30% นอกจากนั้นการใช้งาน ติดตั้งเครื่องชิลเลอร์รุ่นใหม่ จะใช้น้ำยาแอร์ (สารทำความเย็น) ภายในระบบแบบใหม่ ที่ไม่ทำให้เกิดมลภาวะโลกร้อน ดังนั้นหากมีการใช้ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ระบบน้ำเย็นในปริมาณมาก แนะนำให้ใช้ระบบชิลเลอร์

  • ใช้ในระบบปรับอากาศ
  • ใช้ในโรงงาน กับเครื่องจักร
  • โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
  • ใช้ในโรงเพาะเห็ดแบบปิด
  • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
  • ห้องเซิฟเวอร์คอมพิวเตอร์

รับติดตั้ง ระบบชิลเลอร์ ระบบขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับใช้ในอาคารขนาดใหญ่ หรือห้องที่ต้องการควบคุมความเย็น มีปริมาณหลายห้อง หรือห้องขนาดใหญ่ เน้นการควบคุมอุณหภูมิให้เย็นคงที่ เพื่อรักษาสิ่งของ หรือสินค้าภายในห้องนั้นๆ

รับติดตั้ง ระบบชิลเลอร์

มาตรฐานประสิทธิภาพระดับโลก

เราใช้เทคโนโลยีห้องเย็นชั้นนำจาก Emerson Technology เอเชียแปซิฟิค พร้อมมาตรฐานประสิทธิภาพระดับโลก ในด้านเทคโนโลยีระบายความร้อน การแช่เย็น การปรับอากาศ ด้านอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เราเป็นตัวแทนติดตั้ง รับเขียนแบบออกแบบระบบภายใน มีบริการประเมินราคาถึงที่หมาย วางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้า มีใบเสนอราคา มีบริการรับประกันหลังงานขาย บริการตรวจเช็คระบบ ดูแลระยะยาว เพื่อช่วยผู้ประกอบการทุกท่านลดต้นทุนให้มากที่สุด

ช่องทางติดต่อเรา

ติดต่อเรื่องงานโปรเจคได้ทุกช่องทาง เปิดทำการเวลา 8:00 - 17:30 ทุกวัน

เกี่ยวกับ HES

Hybrid Energy Saving (HES) รับติดตั้ง ออกแบบ วางระบบปรับอากาศ ระบบชิลเลอร์ ระบบประหยัดพลังงาน โครงการ งานโปรเจคขนาดใหญ่ มีประสบการณ์กว่า 30 ปี

ติดต่อบริษัท

Line ID: @HESTH