สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโลโลยีแห่งประเทศไทย

ภาพผลงานการติดตั้ง การสร้างห้องเย็น พร้อมจัดวางระบบเครื่องทำความเย็น เชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับเมนไฟฟ้า งานเดินท่อฝังผนังอาคาร งานติดตั้งระบบดวงโคมไฟฟ้าภายใน รวมถึงงานดูแลระบบความสะอาดภายใน และภายนอกห้องเย็น

@สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บริษัท 666 ประเทศไทย จำกัด

ภาพผลงานการติดตั้ง งานก่อสร้างห้องเย็นขนาดใหญ่ เป็นโกดังเก็บสินค้า ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาสภาพของสินค้า พืชผลทางการเกษตร ไม่ให้เสียหาย ใช้ระบบท่อเย็นเพื่อความคุมความเย็นภายในห้องให้คงที่สม่ำเสมอ สามารถวางของในตำแหน่งต่างๆ ของห้องได้โดยที่ความเย็นภายในยังกระจายอย่างเท่ากันในทุกตำแหน่ง

@บริษัท 666 ประเทศไทย จำกัด 88 หมู่ 9 ตำบล แม่ลอย อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย 57230

บริษัท จงไทย 2014 จำกัด

ภาพผลงานการสร้างห้องเย็น ออกแบบโครงสร้าง ดำเงินงานติดตั้ง วางระบบภายใน การสร้างควบคุมอุณหภูมิ เพื่อใช้เก็บผลผลิตทางการเกษตรแบบหมุนเวียน เป็นห้องเย็นขนาดใหญ่ สามารถบรรจุสินค้าทางการเกษตรหลากหลายได้ 720 ตัน เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นสินค้าอบแห้ง @บริษัท จงไทย 2014 จำกัด เลขที่ 118 หมู่ 14 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

บริษัท ไทยหม่านอี้ จำกัด

งานติดตั้งห้องเย็น ภาพผลงานชุดการติดตั้งห้องเย็นขนาดใหญ่ เพื่อใช้แช่ผลไม้สด ควบคุมอุณหภูมิภายใน เพื่อใช้เก็บสินค้าเป็นช่วงเวลา เป็นงานติดตั้งระบบปรับอากาศภายในห้อง ควบคุมด้วยระบบดิจิตอล พร้อมการดูแลรักษา ซ่อมแซม ให้ระบบสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องในระยะยาว @บริษัท ไทยหม่านอี้ จำกัด เลขที่ 120/30 หมู่ที่ 5 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

บริษัท วินฟู้ด 777 จำกัด

รวมภาพผลงาน การติดตั้งห้องเย็น เครื่องทำความเย็น งานก่อสร้างห้องเย็นพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อใช้ในการเก็บของแห้ง เก็บลำไยอบ และลำไยสด เพื่อการส่งออก โดยใช้ความเย็นในการถนอมอาหาร รักษาสภาพของลำไย ให้พร้อมที่จะขนส่งต่อไป @บริษัท วินฟู้ด 777 จำกัด เลขที่ 188 หมู่ 1 ตำบล สันกลาง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 50130

เกี่ยวกับ HES

Hybrid Energy Saving (HES) รับติดตั้ง ออกแบบ วางระบบปรับอากาศ ระบบชิลเลอร์ ระบบประหยัดพลังงาน โครงการ งานโปรเจคขนาดใหญ่ มีประสบการณ์กว่า 30 ปี

ติดต่อบริษัท

Line ID: @HESTH